[ΟΠΣ 5048925] Μεταγενωμική και μεταβολομική ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της χρήσης αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου και του δέρματος αναπτυσσόμενων γατών και μελέτη της επίδρασης των επιπτώσεων αυτών στην υγεία των γατών

 

Ένταξη της Πράξης «Μεταγενωμική και μεταβολομική ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της χρήσης αντιβιοτικών στο μικροβίωμα του εντέρου και του δέρματος αναπτυσσόμενων γατών και μελέτη της επίδρασης των επιπτώσεων αυτών στην υγεία των γατών.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ΑνθρώπινουΔυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail