[ΟΠΣ 5004392] Μεταφράσεις έργων της λατινικής γραμματείας στον ελληνικό κόσμο από την Άλωση (1453) έως και τον 19ο αιώνα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μεταφράσεις έργων της λατινικής γραμματείας στον ελληνικό κόσμο από την Άλωση (1453) έως και τον 19ο αιώνα» με Κωδικό ΟΠΣ 5004392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail