[ΟΠΣ 5049566] Μεσοπορώδεις νανοφορείς με ιόντα δημητρίου (Ce-doped MSNs) για ελεγχόμενη απελευθέρωση δραστικών μορίων με στόχο την οστεογενή διαφοροποίηση ανθρώπινων περιοδοντικών ινοβλαστών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μεσοπορώδεις νανοφορείς με ιόντα δημητρίου (Ce-doped MSNs) για ελεγχόμενη απελευθέρωση δραστικών μορίων με στόχο την οστεογενή διαφοροποίηση ανθρώπινων περιοδοντικών ινοβλαστών.» με Κωδικό ΟΠΣ 5049566 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail