[ΟΠΣ 5048464] Μελέτη βιοδραστικών συστατικών από φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας ως διατροφική πηγή για την πρόληψη και αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου έμφαση στο saffron και τους δευτερογενείς μεταβολίτες του (κροκίνες, κροκετίνη, διμεθυλοκροκετίνη).

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη βιοδραστικών συστατικών από φυτά της ελληνικής βιοποικιλότητας ως διατροφική πηγή για την πρόληψη και αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου έμφαση στο saffron και τους δευτερογενείς μεταβολίτες του (κροκίνες, κροκετίνη, διμεθυλοκροκετίνη).» με Κωδικό ΟΠΣ 5048464 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail