[ΟΠΣ 5047887] Μελέτη του σχισίματος των κερασιών με συνδυασμένη φυσιολογική και –ομικη προσέγγιση (Crack–omics)

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη του σχισίματος των κερασιών με συνδυασμένη φυσιολογική και –ομικη προσέγγιση (Crack–omics)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail