[ΟΠΣ 5047968] Μελέτη του κανονικού ιδεώδους αλγεβρικών καμπυλών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη του κανονικού ιδεώδους αλγεβρικών καμπυλών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047968 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail