[ΟΠΣ 5005680] Μελέτη των συμβιωτικών βακτηρίων των αφίδων με τη χρησιμοποίηση ομικών τεχνολογιών με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων ελέγχου που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον (SymΒiome)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη των συμβιωτικών βακτηρίων των αφίδων με τη χρησιμοποίηση ομικών τεχνολογιών με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων ελέγχου που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον (SymΒiome)» με Κωδικό ΟΠΣ 5005680 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail