[ΟΠΣ 5048152] Μελέτη των Δυναμικών Μηχανισμών Δημιουργίας,Διατήρησης και Ανάκλησης της Ανοσολογικής Μνήμης Μετά από Εμβολιασμό: Η επίτευξη της μακρόβιας προστασίας

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη των Δυναμικών Μηχανισμών Δημιουργίας,Διατήρησης και Ανάκλησης της Ανοσολογικής Μνήμης Μετά από Εμβολιασμό: Η επίτευξη της μακρόβιας προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048152 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail