[ΟΠΣ 5047904] Μελέτη των Αλλεργιογόνων ΓΥρεόκοκκων της Ατμόσφαιρας (Μ.Α.ΓΥ.Α)

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη των Αλλεργιογόνων ΓΥρεόκοκκων της Ατμόσφαιρας (Μ.Α.ΓΥ.Α)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047904 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail