[ΟΠΣ 50548154] Μελέτη της βελτιστοποίησης εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας όγκων εγκεφάλου με χρήση νανοσωματιδίων χρυσού

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της βελτιστοποίησης εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας όγκων εγκεφάλου με χρήση νανοσωματιδίων χρυσού» με Κωδικό ΟΠΣ 5048154 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail