[ΟΠΣ 5047885] Μελέτη της σχέσης της αρτηριακής πίεσης ιατρείου, των μετρήσεων στο σπίτι και της περιπατητικής αρτηριακής πίεσης με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της σχέσης της αρτηριακής πίεσης ιατρείου, των μετρήσεων στο σπίτι και της περιπατητικής αρτηριακής πίεσης με την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047885 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail