[ΟΠΣ 5006162] Μελέτη της Ρύθμισης της Γονιδιακής Έκφρασης με Χωροταξικά Μοντέλα Διαχωρισμού και Aσθενούς Σύνδεσης

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της Ρύθμισης της Γονιδιακής Έκφρασης με Χωροταξικά Μοντέλα Διαχωρισμού και Aσθενούς Σύνδεσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5006162 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail