[ΟΠΣ 5047161] Μελέτη της ρεολογίας τηγμάτων πολυμερικών νανοσυνθέτων συνδυάζοντας ατομιστικές προσομοιώσεις και καταστατική μοντελοποίηση (PNC_Rheo)

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της ρεολογίας τηγμάτων πολυμερικών νανοσυνθέτων συνδυάζοντας ατομιστικές προσομοιώσεις και καταστατική μοντελοποίηση (PNC_Rheo).» με Κωδικό ΟΠΣ 5047161 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail