[ΟΠΣ 5048933] Μελέτη της νέας αλληλεπίδρασης του HIF-2α με τη Ρεπτίνη και ο ρόλος της στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην υποξία

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της νέας αλληλεπίδρασης του HIF-2α με τη Ρεπτίνη και ο ρόλος της στην προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην υποξία.» με Κωδικό ΟΠΣ 5048933 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail