[ΟΠΣ 5048544] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ SLC25A46 ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ SLC25A46 ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048544 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail