[ΟΠΣ 5049392] Μελέτη της μηχανορυθμιζόμενης ενδοκυττάρωσης των ιντεγκρινών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της μηχανορυθμιζόμενης ενδοκυττάρωσης των ιντεγκρινών» με Κωδικό ΟΠΣ 5049392 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail