[ΟΠΣ 5047919] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047919 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail