[ΟΠΣ 5005736] «Μελέτη της ικανότητας της νεογνικής χοίρειας καρδιάς για ενδογενή μυοκαρδιακή αναγέννηση »

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της ικανότητας της νεογνικής χοίρειας καρδιάς για ενδογενή μυοκαρδιακή αναγέννηση » με Κωδικό ΟΠΣ 5005736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail