[ΟΠΣ 5047810] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΦΟΒΟΥΣ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR» με Κωδικό ΟΠΣ 5047810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail