[ΟΠΣ 5048127] Μελέτη της επίδρασης ρευστών στη σεισμικότητα του Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της επίδρασης ρευστών στη σεισμικότητα του Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5048127 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail