[ΟΠΣ 5049922] Μελέτη της αλληλεπίδρασης των Υπερκαινοφανών Εκρήξεων Τύπου Ια με περιβάλλοντα Πλανητικά Νεφελώματα

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη της αλληλεπίδρασης των Υπερκαινοφανών Εκρήξεων Τύπου Ια με περιβάλλοντα Πλανητικά Νεφελώματα» με Κωδικό ΟΠΣ 5049922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail