[ΟΠΣ 5050326] ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ

 

Ένταξη της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050326 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail