[ΟΠΣ 5005378] Μελέτη Πλειστοκαινικών οστρακωδών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας: Ψηφιακή απεικόνιση ενός παλαιοπεριβαλλοντικού εργαλείου

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη Πλειστοκαινικών οστρακωδών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας: Ψηφιακή απεικόνιση ενός παλαιοπεριβαλλοντικού εργαλείου» με Κωδικό ΟΠΣ 5005379 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail