[ΟΠΣ 5047241] «Μελέτη παρέμβασης της τελειοθηρίας: η σχέση της με συμπτώματα ψυχοπαθολογίας και ο ρόλος των αντιλαμβανόμενων γονεϊκών πρακτικών»

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη παρέμβασης της τελειοθηρίας: η σχέση της με συμπτώματα ψυχοπαθολογίας και ο ρόλος των αντιλαμβανόμενων γονεϊκών πρακτικών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047241 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail