[ΟΠΣ 5048931] Μελέτη καλλιέργειας γλυστρίδας (Portulaca oleracea L.) ως φυτού για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη καλλιέργειας γλυστρίδας (Portulaca oleracea L.) ως φυτού για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5048931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail