[ΟΠΣ 5047940] Μελέτη έκφρασης μικρών μη-κωδικών μορίων RNA στο πολλαπλό μυέλωμα και συσχέτισή τους με την οστική νόσο

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη έκφρασης μικρών μη-κωδικών μορίων RNA στο πολλαπλό μυέλωμα και συσχέτισή τους με την οστική νόσο» με Κωδικό ΟΠΣ 5047940 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail