[ΟΠΣ 5047812] Μελέτη διορθώσεων ανώτερης τάξης στο πλαίσιο της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής και εφαρμογές στα πειράματα Υψηλών Ενεργειών του LHC

 

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη διορθώσεων ανώτερης τάξης στο πλαίσιο της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής και εφαρμογές στα πειράματα Υψηλών Ενεργειών του LHC» με Κωδικό ΟΠΣ 5047812 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail