[ΟΠΣ 5047638] Μεγαλοενοποιημένα Πρότυπα από τη Θεωρία Υπερχορδών: Θεωρητικές προβλέψεις και Σύγχρονα Πειράματα Σωματιδιακής Φυσικής

 

Ένταξη της Πράξης «Μεγαλοενοποιημένα Πρότυπα από τη Θεωρία Υπερχορδών: Θεωρητικές προβλέψεις και Σύγχρονα Πειράματα Σωματιδιακής Φυσικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5047638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail