[ΟΠΣ 5073444] Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων

 

Ένταξη της Πράξης «Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073444 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail