[ΟΠΣ 5200184] Μαθητεία στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α 2021-2023

 

Ένταξη της πράξης «Μαθητεία στις ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α. 2021-2023», με Κωδικό ΟΠΣ 5200184 στο  Επιχειρησιακό  Πρόγράμμα  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail