[ΟΠΣ 5168864] ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2023

 

Ένταξη της Πράξης «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΣ (Π.ΕΠΑΣ) ΟΑΕΔ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2021-2023» με Κωδικό ΟΠΣ 5168864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail