[ΟΠΣ 5074871] Μαθαίνω και φτιάχνω το μουσείο μου

 

Ένταξη της Πράξης «Μαθαίνω και φτιάχνω το μουσείο μου» με Κωδικό ΟΠΣ 5074871 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail