[ΟΠΣ 5047624] Μακύνεια: Η πολεοδομική εξέλιξη ενός αρχαίου οικισμού της Αιτωλίας

 

Ένταξη της Πράξης «Μακύνεια: Η πολεοδομική εξέλιξη ενός αρχαίου οικισμού της Αιτωλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047624 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail