[ΟΠΣ 5047844] «Μακροχρόνιες μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας στον Ελλαδικό χώρο: επίδραση της ποιότητας του αέρα και των νεφών»

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Μακροχρόνιες μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας στον Ελλαδικό χώρο: επίδραση της ποιότητας του αέρα και των νεφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5047844 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail