[ΟΠΣ 5006022] Λύσεις Μαύρων Οπών και Σκουληκότρυπων στα πλαίσια Γενικευμένων Θεωριών Βαρύτητας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Λύσεις Μαύρων Οπών και Σκουληκότρυπων στα πλαίσια Γενικευμένων Θεωριών Βαρύτητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5006022 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail