[ΟΠΣ 5047655] Λύχνος καιόμενος: το λυχνάρι στην Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων

 

Ένταξη της Πράξης «Λύχνος καιόμενος: το λυχνάρι στην Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5047655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail