[ΟΠΣ 5048990] Λόγος, αισθητική και ιδεολογία της θεατρικής κριτικής σε περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1950)

 

Ένταξη της Πράξης «Λόγος, αισθητική και ιδεολογία της θεατρικής κριτικής σε περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1950)» με Κωδικό ΟΠΣ 5048990 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail