[ΟΠΣ 5048137] Λόγοι περί ετερότητας και νέες μορφές προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης: Η περίπτωση του νησιωτικού Τύπου της Ελλάδας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Λόγοι περί ετερότητας και νέες μορφές προκαταλήψεων κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης: Η περίπτωση του νησιωτικού Τύπου της Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail