[ΟΠΣ 5047146] «Λήψη αποφάσεων σε συστήματα πολλαπλών ευφυών πρακτόρων μέσω Πλαισίου Επιχειρηματολογίας και Θεωρίας Κοινωνικής Επιλογής»

 

Ένταξη της Πράξης «Λήψη αποφάσεων σε συστήματα πολλαπλών ευφυών πρακτόρων μέσω Πλαισίου Επιχειρηματολογίας και Θεωρίας Κοινωνικής Επιλογής.» με Κωδικό ΟΠΣ 5047146 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail