[ΟΠΣ 5047628] Λειτουργικός ρόλος της κινάσης Haspin στα εμβρυονικά βλαστικά και γαμετικά κύτταρα

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργικός ρόλος της κινάσης Haspin στα εμβρυονικά βλαστικά και γαμετικά κύτταρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5047628 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail