[ΟΠΣ 5047816] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΕΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΕΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047816 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail