[ΟΠΣ 5001407] Λειτουργικές Δαπάνες της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (πρώην ΕΥΕ – ΕΚΤ)

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Λειτουργικές Δαπάνες ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (πρώην ΕΥΕ – ΕΚΤ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001407 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail