[ΟΠΣ 5050621] Kυτταρικoί διαμεσολαβητές που τροποποιούν την επίκτητη ανοσιακή απόκριση κατά την HCV λοίμωξη

 

Ένταξη της Πράξης «Kυτταρικoί διαμεσολαβητές που τροποποιούν την επίκτητη ανοσιακή απόκριση κατά την HCV λοίμωξη.» με Κωδικό ΟΠΣ 5050621 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail