[ΟΠΣ 5005925] Κυτταρική απόκριση σε βλαβες στο DNA: ο παράγοντας Cdt1 διασυνδέει τον κυτταρικό κύκλο με την επιδιόρθωση του γενετικού υλικού

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Κυτταρική απόκριση σε βλαβες στο DNA: ο παράγοντας Cdt1 διασυνδέει τον κυτταρικό κύκλο με την επιδιόρθωση του γενετικού υλικού» με Κωδικό ΟΠΣ 5005925 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail