[ΟΠΣ 5069605] Κυτταρικές πλατφόρμες λειτουργικής ανίχνευσης και πιστοποίησης αντιφλεγμονωδών χημικών ενώσεων έναντι πρωτεϊνών που προσδένουν RNA

 

Ένταξη της Πράξης «Κυτταρικές πλατφόρμες λειτουργικής ανίχνευσης και πιστοποίησης αντιφλεγμονωδών χημικών ενώσεων έναντι πρωτεϊνών που προσδένουν RNA» με Κωδικό ΟΠΣ 5069605 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail