[ΟΠΣ 5004883] «ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN »

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BLOCKCHAIN » με Κωδικό ΟΠΣ 5004883 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail