[ΟΠΣ 5049181] Κριτική θεώρηση και αναθεώρηση του προτύπου προσδιορισμού της δυσθραυστότητας (Mode I fracture toughness, KIC) ψαθυρών δομικών υλικών με συνδυασμένη χρήση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών, υπολογιστικών προσομοιωμάτων και αναλυτικών μεθόδων

 
Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail