[ΟΠΣ 5047154] Κριτική χαρτογράφηση της παραγωγής του αρχαιολογικού προϊόντος στην Ελλάδα

 

Ένταξη της Πράξης «Κριτική χαρτογράφηση της παραγωγής του αρχαιολογικού προϊόντος στην Ελλάδα» με Κωδικό ΟΠΣ 5047154 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail