[ΟΠΣ 5050213] Κρατούμενοι για σεξουαλικά εγκλήματα: Καθεστώς κράτησης, εμπειρία του εγκλεισμού και παρεμβάσεις επανένταξης

 

Ένταξη της Πράξης «Κρατούμενοι για σεξουαλικά εγκλήματα: Καθεστώς κράτησης, εμπειρία του εγκλεισμού και παρεμβάσεις επανένταξης» με Κωδικό ΟΠΣ 5050213 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail