[ΟΠΣ 5004223] Κοινωνική αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας

 Αναρτήθηκε

Ένταξη της Πράξης «Κοινωνική αλληλεπίδραση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004223 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Διαμοιράστε το
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail